Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Toyota Kreditbank GmbHs, org.nr. 978690920 , Toyota Norge AS org.nr. 976938941 (herunder «Toyota») og IMOVE AS’, org.nr. 821511992 («IMOVE») (i fellesskap «vi», «oss», etc.) behandling av personopplysninger om våre kunder, brukere av KINTO Flex, besøkende på kinto-flex.no («Nettsiden») og andre som tar kontakt.

Toyota og IMOVE har i fellesskap utviklet en bilabonnementstjeneste for Toyota og Lexus som skal være med å bidra og endre måten man «eier» bil på. Kunden kan på nettsiden se hvilke biler som er tilgjengelige, velge mellom disse, og deretter få det foretrukne bilen levert.

I denne sammenheng har Toyota og IMOVE har et felles behandlingsansvar for dine personopplysninger, noe som innebærer at vi i fellesskap beslutter formål og de avgjørende midlene i behandlingen. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Vi vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vi har et felles behandlingsansvar for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Drammensveien 161, 0277. Du kan også sende en e-post til info@KINTO.no (mailto:info@KINTO.no).

2. Personopplysningser som behandles, Formål og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger om kunder, besøkende på Nettsiden, brukere av KINTO Flex, og andre som tar kontakt. Vi mottar personopplysningene dine direkte fra deg når du registrerer deg som interessent eller kunde hos oss, eller når du kontakter oss på annen måte. Personopplysninger kan også samles inn gjennom din bruk av Nettsiden.

Vi behandler personopplysninger til følgende formål:

i) Administrasjon av interessenter: for å registrere interessenter og informere om og sende oppdateringer på abonnementer du har meldt din interesse for etc. Dette kan innebærer behandling av personopplysninger som fornavn, etternavn, kjønn, alder, nasjonalitet, adresse, e-postadresse, telefonnummer, og preferanser knyttet til abonnementer som interessenten oppgir. Konsekvensene av å ikke gi slike opplysninger er at vi ikke kan registrere deg som interessent eller gi deg informasjon om abonnementer.

Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak på interessentens anmodning før inngåelse av abonnementsavtale og samtykke som interessenten har avgitt der samtykke er nødvendig.

ii) Administrasjon av kunder: for å inngå abonnementsavtale, tilby relevant informasjon i forbindelse med abonnementet, administrere kundeforholdet og for å gi nødvendig og påkrevd oppfølging etc. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som fornavn, etternavn, kjønn, alder, nasjonalitet, adresse, e-postadresse, telefonnummer, finansiell informasjon (herunder kredittsjekk), betalingsinformasjon, kundenummer, type abonnementet, data om bilbruk og modellkonfigurasjoner. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan gi deg informasjon eller oppfølging og at abonnementsavtale ikke kan inngås.

Behandlingen bygger på forberedelse og administrasjon av abonnementsavtale med kunden og samtykke som kunden har avgitt der samtykke er nødvendig.

iii) Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare henvendelser til oss, for eksempel via Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan besvare henvendelsen.Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vår berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.

iv) Analyse- og statistikkformål; for å forbedre Nettsiden, KINTO Flex og våre tjenester. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, tittel, adresse, kundens foretrukne forhandler, adresse, e-postadresse, telefonnummer, data om bilbruk og modellkonfigurasjoner.

Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å optimalisere og videreutvikle Nettsiden, KINTO Flex og våre tjenester.

v) Sende ut markedsføringshenvendelser og utføre spørreundersøkelser dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.

vi) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser; for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

vii) Ivaretakelse av våre eller tredjeparters rettigheter; for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller som er rettet mot oss fra interessenter, kunder, besøkende på Nettsiden, brukere av KINTO Flex samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

3. Bruk av informasjonskapsler/cookies

Vår Nettside benytter cookies (informasjonskapsler) og andre sporingsmekanismer. Cookies er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Nettsiden. Vi bruker cookies for at vi bedre kan forstå hvordan du bruker Nettsiden, innhente statistikk om bruk av vår Nettside og tilpasse annonser som vises deg, for eksempel på Facebook. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud og for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker Nettsiden vår. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonen vi samler inn ved bruk av cookies er blant annet IP-adresser, operativsystemer, bruk/navigasjon, enhetens lokasjon etc. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form, som betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert før informasjonen lagres og bearbeides.

Vi bruker Google Analytics' informasjonskapsler, som du kan lese mer om her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage.

For å følge med på bruken av informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer kan du besøke www.ghostery.com (http://www.ghostery.com/) eller www.disconnect.me (http://www.disconnect.me/).

Du kan endre nettleserinnstillingene dine for å identifisere og blokkere bruk av informasjonskapsler. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no. Vær oppmerksom på at dersom du velger å avslå bruk av informasjonskapsler, kan det begrense tilgang til noen funksjoner på Nettsiden.

4. Oppevaring av personopplysninger

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at vi kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

5. Beskyttelse av personopplysninger

Vi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

6. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Vi vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

7. Andre nettsteder og sosiale medier

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller våre sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

8. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot vår behandling av personopplysninger med oss først.

9. Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Nettsiden. Ved endringer i vår behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på Nettsiden.

Sist oppdatert: 16/11/2019